Phone: +12 45016789001     Email: kontakt@conservationvolunteers.eu

Zmiany w prawie budowlanym w 2015 r.

Rok 2015 przyniósł ze sobą szereg zmian w Prawie Budowlanym, które z założenia miały uprościć procedury budowy własnego domu przeciętnemu obywatelowi naszego państwa. Czy tak się jednak stało? Przyjrzyjmy się zmianą, które zaczęły obowiązywać od 27 czerwca:

1. Budowa domu jednorodzinnego, oraz jego przebudowa nie wymaga pozwolenia, ale obecnie należy zgłosić fakt takiej budowy, może się ona rozpocząć jedynie jeśli spełnia wszystkie, określone prawem warunki.
2. Zniesienie obowiązku dostarczenia razem z projektem budowy oświadczeń o możliwości podłączenia do budynku poszczególnych mediów. W efekcie jeśli po wybudowaniu domu okaże się, że nie można doń przyłączyć prądu czy wody, w domu nie będzie można zamieszczać.
3. Wprowadzenie ulgi na opłaty legalizacyjne. W uzasadnionych przepadkach urząd ma prawo udzielić ulgi, albo wręcz umorzyć opłaty wynikające z chęci zalegalizowania samowoli budowlanej.