Okresowy przegląd stanu placu zabaw

Każdy właściciel placu zabaw ma obowiązek przeprowadzać przeglądy stanu przyrządów. Oczywiście kontroli dokonują osoby z właściwymi uprawnieniami.

A) Place zabaw poddaje się między innymi oględzinom okresowym, które pozwalają na ujawnienie oczywistych zagrożeń mogących być wynikiem zużycia elementów lub wpływu warunków atmosferycznych- przede wszystkim deszczu.

B) Do kluczowych zagrożeń wykrywanych najczęściej w podczas okresowych przeglądów zaliczymy połamane elementy konstrukcji. Więcej o bezpiecznych placach dowiemy się po kliknięciu w link- place zabaw radosna szkoła.